Menu

Injeksjon

Bruker vanligvis i

• Vannbassenger • Betong/steinmur-dammer • Tunneler • Kaier • Siloer/Gjødselkjellere •Parkeringskjellere•
Heisesjakter • Kjellermurer og vegger • Betonggulv • Broer

Injeksjonsmaterialer

• Epoksy • Polyuretan • Gel • Ekspanderende mørtel • Sement • Microsement

Mange ulike områder

• Injisering av riss i betong • Injisering av fuger • Injisering av støpeskjøter • Injisering av innlagte injeksjonsslanger i støpeskjøter • Injisering av bom pøstøp betonggulv • Injisering av lekasjer i fjell • Injisering i løsmasser

Les mer...


Sprøytebetong

Metodene brukes i

• Tunneler • Landbruk • Fjellskjæringer • Grunnmurer • Bruer og kaier • Dragere og søyler

Les mer...

Brønnboring

Vi utfører brønnboring, fundamentering samt boring for injeksjon. Les mer...

Fjellsikring

Boring, montering av fjellbolter, sprøytebetong og fjellrensk. Les mer...

Kontakt