Menu

Brønnboring

Vann til hytta? 

Vi utfører brønnboring, energibrønner, boring i løsmasser for injeksjon samt boring for fundamentering.

Ta kontakt på epost: post@injeksjon.no
Eller tlf: (+47) 975 98 990

Noen av våre prosjekter

Boring av drikkevannsbrønner og energibrønner for Spidsbergseter Resort Rondane på Venabygdsfjellet