Menu

Injeksjon

Injeksjon

Injeksjon er en metode for å senke permeabiliteten, stabilisere eller reparere en formasjon eller konstruksjon. Under trykk injiseres det et materiale i for eksempel en sprekk som fylles og tettes. Det kan brukes både kjemiske og sementbaserte produkter. Metoden er svært effektiv og det kan injiseres mot rennende vann for å tette lekkasjer.
 
Brukes vanligvis i ;   • Vannbassenger • Betong/steinmur-dammer • Tunneler • Kaier • Siloer/Gjødselkjellere •Parkeringskjellere•
Heisesjakter • Kjellermurer og vegger • Betonggulv • Broer


NOAH AS - Langøya

Injeksjon & sikring AS har utført omfattende kontrollboringer og injeksjonarbeid rundt hele deponiet hos NOAH AS på Langøya.

Det ble stilt strenge krav til utførelse/ dokumentasjon til oppdraget.


Boring av kontrollbrønner på Langøya avfallsdeponi

Senketunnelen / Operatunnelen

Injeksjon & sikring AS har utført alt injeksjonarbeid i operatunnelen når denne ble bygd i tørrdokk på Hanøytangen samt etter senking av tunnelen i Oslofjorden. Arbeidet har bestått av injeksjon i injeksjonsslanger, waterstopsystemer samt injisering i riss og støpeskjøter. 

Fra våre prosjekter

Tekst kommer!